Terapi i Uppsala – enskilt eller par

Välkommen till Josefin Månsson Psykologpraktik. På min mottagning tar jag emot för psykoterapeutisk behandling, enskilt eller för par. Jag erbjuder rådgivning, handledning och föreläsningsuppdrag.

Den metod jag använder när jag arbetar heter kognitiv beteendeterapi, KBT. Det är en evidensbaserad metod, vilket innebär att metoderna är väl utforskade och beprövade. En behandling inleds med en noggrann kartläggning. När vi har definierat problemen gör vi en behandlingsplan utifrån dina målsättningar och vi kommer överens om behandlingens längd. Behandlingen avslutas med en utvärdering och en plan för att bibehålla de resultat som har uppnåtts.

Jag delar lokaler och samarbetar med Uppsala KBT-mottagning beläget centralt i Uppsala.

För alla tjänster gäller betalning med faktura. Vid avbokning senare än 48 timmar innan avtalad tid debiteras full avgift.